Werkgroep over het rapport “Eigenstandig en (on)afhankelijk” van start

Enige weken geleden deden we een oproep wie mee wil denken over het VvG standpunt over de aanbevelingen van het advies dat Boogaard Binnema en Paulides hebben uitgebracht aan het ministerie van BZK.

Afgelopen week gingen we van start met een mooie mix van mensen uit grotere en kleinere gemeenten. Doel is om komende maanden een verenigingsstandpunt voor te bereiden, waarbij we ook bij jullie nog meningen gaan peilen. Wordt vervolgd dus!