Werkbezoek aan Engeland

We kijken terug op een geslaagd werkbezoek aan Engeland deze week.

Namens de Vereniging van Griffiers waren Esther van der Mark, Arnout van Kooij en Hans Rijs samen met vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) op werkbezoek in het kader van weerbaar bestuur.

Kennisuitwisseling
Op maandagochtend hadden we een interessante kennisuitwisseling met de Home Office en de Local Government Association. ‘s Middags kregen we van Peter Sass van ADSO een inzicht in de praktijk van Wandsworth borough council.

Dinsdag hadden we een ontmoeting met dr Sofia Collignon, Senior Lecturer in Comparative Politics van Queen Mary University of London. Zij vertelde over haar onderzoek ‘Safeguarding Political Spaces in the Face of  Abuse, Harassment and Intimidation Against Politicians: Lessons from the UK’.

Dinsdag en woensdag stonden verder in het teken van overleg met diverse vertegenwoordigers van SLCC, ADSO en discussies over de toekomst van het lokale bestuur en belang van permanente training van raadsleden en griffiers. Het bezoek werd afgesloten met een presentatie door Anne Jet Plat van het ministerie van BZK aan het congres van SLCC over het programma weerbaar bestuur in Nederland, the Dutch approach.