Wegwijzers warmtetransitie voor raadsleden

Basiskennis voor raadsleden over de warmtetransitie

De overgang naar aardgasvrije wijken is een eind op weg. Nu overal een transitievisie warmte is vastgesteld, volgt de volgende stap: het maken van uitvoeringsplannen per wijk. Raadsleden spelen een belangrijke rol in het hele proces. Tot nu toe ging het veel over de randvoorwaarden waaronder deze transitie moet plaatsvinden. Nu er concrete plannen per wijk moeten komen, wordt participatie en contact met inwoners die vragen of initiatieven hebben, nog belangrijker.

Basisinformatie voor raadsleden
Veel raadsleden zijn zoekende naar welke kennis zij nodig hebben en welke rol zij kunnen pakken. Daarom ontwikkelde Platform31, i.s.w.m. onder meer het Programma Aardgasvrije Wijken, drie Wegwijzers Warmtetransitie, met daarin basisinformatie voor raadsleden waarmee zij goed beslagen ten ijs komen. Lees verder