Verslag Atheense Dialoog

Vorige week namen 12 griffiers, raadsadviseurs en gemeentedirecteuren uit Nederland en België deel aan de 2e Atheense Dialoog van de VvG

onder leiding van Eelco Groenenboom (griffier in Albrandswaard). Een aantal van hen hadden de workshop over de Athenian Leadership Society en de Athenian Dialogues met Camilla Pitman op het Jaarcongres in Amsterdam gevolgd en waren naar aanleiding hiervan nieuwsgierig naar het fenomeen van de Atheense Dialoog.

Atheense Dialogen
Atheense Dialogen gaan verder dan een simpele boekbespreking. Tijdens een dialoog worden deelnemers uitgedaagd om d.m.v. het onderlinge gesprek de ideeën van de auteur te toetsen aan eigen ervaringen. Het is daarom belangrijk dat de setting van de dialoog als veilig en vertrouwd wordt ervaren. Het doel van de dialoog is deelnemers persoonlijk en professioneel verder te laten groeien, waarna ze de opgedane inzichten in de dagelijkse (griffie)praktijk kunnen toepassen. Daarbij ontvangen de deelnemers van tevoren een opdracht, die hen helpt om zich voor te bereiden op de dialoog.

Begin met het Waarom
Het keuzeboek was deze keer Begin met het Waarom van Simon Sinek. De schrijver wil de lezer inspireren tot het loslaten van huidige denkpatronen en te starten met dat wat er echt toe doet: Je Waarom. In het boek laat hij zien dat bedrijven en leiders die zich richten op het “Waarom”, in plaats van de “Wat” en de “Hoe” veel succesvoller zijn, ondanks dat ze wellicht minder middelen tot hun beschikking hebben. Aan de hand van een reeks voorbeelden (o.a. Steve Jobs, Martin Luther King jr. en de gebroeders Wright), legt hij uit dat het gevoel van het hebben van een doel echt leiderschap definieert, waardoor anderen geïnspireerd raken en aansluiting zoeken bij dat doel. Door zelfonderzoek en in gesprek met anderen kan iedereen tot het Waarom komen van zijn of haar handelen.

Filosofie van Sinek
In deze dialoog duidde Eelco Groenenboom de filosofie van Sinek en werden de deelnemers uitgedaagd op zoek te gaan naar het eigen Waarom. Het “huiswerk” voor deze dialoog kwam in de vorm van een uitgebreide opdracht om aan de hand van eigen ervaringen hoogte- en dieptepunten op een tijdlijn te plaatsen en de herinneringen daarbij te noteren. Tezamen vormde dat het verhaal dat de deelnemers in tweetallen aan elkaar vertelden en waaruit ze thema’s haalden die leiden naar het eigen Waarom. Voor menigeen was deze dialoog een bijzonder ervaring, die alleen kon plaatsvinden op basis van de eigen open houding en het onderlinge vertrouwen. Dank daarom aan alle deelnemers en Eelco voor de manier waarop zijn invulling gaven aan deze tweede dialoog.