Uitvraag vertrouwenspersonen

In de Headlines van half september stelden we de vraag of er in jouw gemeente iets geregeld is rond een vertrouwenspersoon voor de raad.

Diverse collega’s hebben gereageerd en er zijn drie soorten oplossingen genoemd: Er zijn griffiers die (in overleg met hun werkgeverscommissie), zelf de opleiding vertrouwenspersoon hebben gevolgd. Er zijn ook gemeenteraden die zelf een vaste externe vertrouwenspersoon hebben aangewezen, soms tegelijk ook voor het college en het griffiepersoneel. In éen gemeente was de werving voor zo’n persoon uitbesteed aan een gespecialiseerd bureau. Tenslotte is er een gemeenteraad die een budget heeft vastgesteld en individueel (keuze raadslid), via de griffie of via een extern bureau iemand in kan schakelen.

We gaan hier als VvG ook over in gesprek met de Nederlands Vereniging voor Raadsleden.