Uitvraag Headlines en communicatie

Zoals bekend, hebben we recent een uitvraag gedaan over de Headlines en communicatie.

We zijn blij met het algemene beeld dat positief is. We willen de mensen die de enquête hebben ingevuld,  nogmaals hartelijk danken voor de betrokkenheid. We waarderen de feedback enorm en kijken ernaar uit om enkele verbeteringen door te voeren. Lees verder voor een korte samenvatting.

Algemeen
Het overgrote deel van de respondenten leest onze Headlines bijna altijd en waardeert de frequentie en lengte van de artikelen. De algemene waardering voor onze communicatie is hoog, met een gemiddelde score van 7,6.

Headlines
Uit de feedback blijkt de behoefte aan meer sociale en persoonlijke verhalen van griffiers. Ook geeft een aantal mensen aan meer te willen weten over wat er speelt binnen het bestuur en de commissies. Ook is er behoefte aan meer/betere verwijzingen naar relevante rapporten, actuele vraagstukken en wetgeving.

Driekwart van de mensen geeft aan nooit wat aan te leveren voor de Headlines. We doen hierbij dan ook gelijk een oproep om relevante/interessante informatie aan te leveren zodat we het kunnen delen met elkaar. En vind je het leuk om een keer iets over jezelf of je werk te vertellen? Dan horen wij dat ook graag!

Website
Hoewel bijna de helft van onze leden de website maandelijks bezoekt, zijn er vooral verbeteringen mogelijk in de vindbaarheid van informatie. We gaan kijken waar we de indeling- en zoekfunctionaliteit kunnen verbeteren. Ook gaan we de invulling en actualiteit van de dossiers onder de loep nemen.

LinkedIn
Hoewel 60% van onze leden het LinkedIn account van de vereniging volgt, kan dit percentage omhoog. Volg je ons nog niet? Ga dan snel naar onze pagina. 

Besloten LinkedIngroep
Naast ons verenigingsaccount, hebben we ook een besloten LinkedIngroep. Ongeveer driekwart is hier niet bekend mee. Deze LinkedIn groep, is waardevol voor kennisdeling en interactie. Maak hier dan ook gebruik van! Meld je snel aan als je nog geen lid bent. 

Onderwerpen
We hebben ook de voorkeuren voor onderwerpen geanalyseerd en gaan meer aandacht besteden aan o.a. juridische vraagstukken/wet- en regelgeving, best practices, digitalisering, rechtspositie & functieprofiel en opleiding & ontwikkeling.

Oproep
We hebben heel wat aanknopingspunten waar we mee aan de slag kunnen, maar dit kunnen we niet alleen. Dus voorzie ons vooral van input! En wil je iets weten van een collega? Stel dan je vraag in de besloten LinkedIngroep.