Scholingsfonds

Geen Stapbudget bemachtigd? De VvG kan helpen een opleiding mogelijk te maken.

Voor griffiers en plaatsvervangers is een bijdrage tot € 1000, mogelijk als je geen opleidingsbudget hebt.