Ruurd Palstra in VNG magazine over de strategische griffier

In een exclusief interview in VNG magazine, vertelt Ruurd Palstra over de strategische versterking van de gemeenteraad van Velsen.

De raad investeert in zijn eigen ondersteuning, met als doel de positie bij besluitvorming te versterken. Ruurd benadrukt het belang van een strategische griffie die de raad gevraagd en ongevraagd adviseert.

De raad heeft ambitie om beter in positie te komen en investeert niet alleen in de griffie, maar ook in de relatie met inwoners. Ruurd deelt zijn visie op een toegankelijke raad en het betrekken van inwoners bij besluitvorming. Lees verder in het VNG magazine (pag. 9-10) voor meer inzicht in de dynamiek en ambities van de gemeenteraad van Velsen.