Resultaten enquête klankbordgesprekken

De klankbordgesprekken vervullen een belangrijke rol in het beoordelen van de burgemeester en in de procedure tot herbenoeming.

Hierover heeft de Nederlandse Vereniging van Raadsleden onlangs een landelijke enquête onder griffiers uitgezet. De rapportage met een samenvatting van hoofdpunten en de uitkomsten per vraag, vind je hier.