Regionale leerbijeenkomsten versterking lokale driehoek 2024

Wil je het lokale samenspel tussen de driehoek te versterken?

Kom dan naar de regionale bijeenkomsten en ga met een serious game en driehoekspel aan de slag met herkenbare praktijkdilemma's.

Lokale democratie
De lokale democratie is vitaal én staat onder druk. De lokale driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit van het lokaal bestuur. De driehoek vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van de gemeenteraad en het college bij het agenderen en realiseren van uitdagende democratische ambities en maatschappelijke vraagstukken. Met daarbij de zorg voor: integriteit, weerbaarheid en goede omgangsvormen. Dat vraagt om slim samenspel vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters.

Regionale leerbijeenkomsten
Om het samenspel tussen de driehoek te versterken, organiseren wij samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en BMC ook in 2024 regionale bijeenkomsten. Dit doen we met een serious game en een driehoekspel met herkenbare praktijkdilemma’s. Voor, tijdens en na de werksessies (onder leiding van adviseurs van BMC) is er alle ruimte voor bewustwording, dialoog en reflectie op de context, dilemma’s, spanningen, rolopvattingen en patronen van jouw eigen driehoek en voor intervisie daarop met jouw collega’s.

Data en locaties
De leerbijeenkomsten vinden plaats op vrijdagmiddagen tussen 13.00 - 16.00 uur en worden georganiseerd op: 1 maart (Noord-Oost Nederland), 22 maart (Utrecht / Noord-Holland), 5 april (Zuid-Holland),12 april (Limburg/Noord-Brabant), 24 mei (Regio Midden), 28 juni (Gelderland / Overijssel), 13 september (Friesland/Groningen/Drenthe), 27 september (Noord en Zuid Holland) en 11 oktober (Noord-Brabant / Limburg).

Voor wie?
De leerbijeenkomsten van een dagdeel zijn bedoeld voor de voltallige driehoek (burgemeester, griffier en gemeentesecretaris) en voor maximaal zes driehoeken per bijeenkomst.

Aanmelden
Vol is vol, dus meld je nu via cbd@bmc.nl met jullie motivatie en initiële leerdoelen. Aanmelden kan tot twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Bij toelating ontvang je een week voor aanvang het programma en het ‘huiswerk’ voor op de heen- en terugweg. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar wel de verplichting om als je zegt te komen er ook te zijn.

Locaties gezocht
We zoeken nog locaties voor de bijeenkomsten. Mocht je de andere driehoeken willen en kunnen ontvangen in jullie gemeentehuis, laat het ons weten. De bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt in samenwerking met het Netwerk Weerbaar Bestuur.