Raadsgriffier: oh, dan maak je toch de notulen??!

We zien/krijgen de laatste tijd diverse filmpjes over het werk van griffiers. Leuk, want dit geeft bekendheid aan het griffiersvak.

Een mooi voorbeeld hiervan komt van Yentl van Bakel (griffier Bergeijk). Zij kreeg vaak de vraag wat een raadsgriffier doet. Om dit te verduidelijken, heeft ze een filmpje gemaakt over haar dynamische werk als griffier. Dit filmpje maakt kort en bondig duidelijk wat het griffiersvak inhoudt.