Oproep stageopdracht digitale archivering en ontsluiting RIS

Mike de Waard (26) is een student aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Hij loopt momenteel stage bij de griffie van Oosterhout.

Voor zijn stageopdracht inventariseert en onderzoekt hij werkprocessen van de griffie op het gebied van digitalisering, archivering en ontsluiting van het raadsinformatiesysteem. Daarbij kijkt hij in het kader van de WOO ook speciaal naar het uitbesteden van die archivering aan een grotere buurgemeente en welke constructies en afspraken gemaakt moeten worden.

Voor deze opdracht maakt hij daarom graag gebruik van informatie, kennis en ervaring van andere griffies in heel Nederland. Heeft jouw griffie hiermee ervaring of waardevolle tips en suggesties voor zijn stageopdracht, meld dit dan via info@griffiers.nl, zodat het bureau je in contact met Mike kan brengen.

Begin volgend jaar wil de VvG hierover ook een digitaal lunchgesprek organiseren, zodat die kennis en ervaringen breder met elkaar gedeeld kan worden.