Onderzoek gestart naar functiewaardering in diverse systemen

De commissie belangenbehartiging staat positief tegenover het advies van Boogaard, Binnema en Paulides om op termijn te komen tot onafhankelijke arbeidsvoorwaarden, gekoppeld aan gemeentegrootte. 

Ook de peiling onder de leden op de ALV in Amsterdam leverde brede steun op voor dit idee, dat komende maanden verder uitgewerkt gaat worden.

Niettemin is er op korte termijn regelmatig een probleem bij de waardering en inschaling van de griffiersfunctie, omdat de functie in HR21 ontbreekt en het nieuwe profiel in veel gevallen ook nog niet vertaald is in de andere FuWa systemen. 

Daarom heeft de commissie in overleg met de Vereniging voor Raadsleden de opdracht verstrekt aan Human Capital Group om het strategisch griffiersprofiel te waarderen in de verschillende functiewaarderingssystemen die gemeenten hanteren (HR21, FUWASYS en ODRP). We verwachten voor het eind van het jaar de uitkomst daarvan.