Ondertekening raadsstukken

Volgens artikel 32a-1 GW worden documenten die door de raad worden uitgegeven, ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de griffier.

Volgens het tweede lid van dit artikel, kan de raad toestemming geven aan de burgemeester om de ondertekening over te dragen aan de griffier of aan andere ambtenaren die bij de griffie werken. Als dit gebeurt, is medeondertekening niet meer nodig.

De gemeente Voerendaal is hier mee begonnen en de gemeente Venray overweegt ook om dit te doen. Verder wordt er (nog) niet zoveel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.