Maandelijkse vergoeding voor commissieleden

Een vast maandelijks vergoedingsstelsel voor burgerleden, ter vervanging van het huidige systeem van vergoeding per vergadering is wenselijk.

Het grote voordeel van zo’n maandelijks vergoedingssysteem: veel minder administratieve rompslomp voor de Raadsgriffie en voor burgerleden, de zogeheten niet-raadsleden die commissiewerk doen. Lees verder