Lunchgesprek Participatieverordening

Afgelopen dinsdag vond een lunchgesprek plaats met Steven Blok over de participatieverordening.

Steven is de medeopsteller van de vernieuwde VNG-handreiking ‘Aan de slag met participatie’ , waarin 8 stappen en diverse  werkvormen staan om te komen tot een lokale of provinciale verordening. https://vng.nl/sites/default/files/2023-06/aan_de_slag_met_participatie_-_handreiking_2.0.pdf

We gingen met elkaar in gesprek over de vraag “Waar te beginnen?” en wisselden ideeën uit. Het gesprek is hier terug te kijken.