Juridische vraagbaak: vraag van de maand

Kan een motie worden geamendeerd?

Het komt in de praktijk voor: er is een motie in voorbereiding of in behandeling en een raadslid of raadsfractie wil een amendement indienen op de tekst van de ‘motie vreemd’. Kan dit?   

Antwoord      
De wettelijke basis voor het indienen van een amendement is art. 147b Gemeentewet: een lid van de raad kan een voorstel tot wijziging van een voor de vergadering van de raad geagendeerd ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing indienen. Voor zover via een motie de raad wordt voorgesteld om een beslissing te nemen, is het mogelijk om een amendement in te dienen, in het geval een wijziging van de motie wordt voorgesteld. Formeel-juridisch kan het dus, maar is het amenderen van een motie ook een wenselijke methode?

De indiening van een motie is een politiek instrument bij uitstek. Een motie behelst een verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken zonder dat hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden. Het politieke karakter van de motie zou in beginsel door de overige raadsfracties moeten worden gerespecteerd. Het is dan gepaster om als fractie te bezien of in samenspraak met de indiener een motie met een aanpassing mede kan worden ingediend, gewoon tegen de motie stemmen of om te komen met een eigen motie. Een ander juridisch ook toegestaan alternatief, is het indienen van een subamendement. Het gebruik daarvan wordt om dezelfde redenen als hierboven, ontraden.