Heeft jouw gemeenteraad of Staten een agressieprotocol of stappenplan?

De Vereniging van Griffiers neemt sinds dit jaar actief deel aan het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur (OTWB).

Het Ondersteuningsteam biedt burgemeesters, wethouders, raadsleden, Statenleden, gedeputeerden en griffiers, die geconfronteerd worden met vraagstukken rondom de eigen veiligheid (intimidatie, bedreiging, agressie en geweld) steun.

Hulp en advies
Het Ondersteuningsteam bestaat uit vertrouwens-personen, experts en ervaringsdeskundigen en biedt een luisterend oor en persoonlijk advies. Wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie kun je 24/7 contact opnemen met het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam is telefonisch bereikbaar op 070-3738314. Je komt dan in contact met een van de vertrouwenspersonen.

Uitvraag
Vanuit het OTWB is er de wens om inzicht te krijgen in hoeveel gemeenten en provincies een agressieprotocol of stappenplan hebben, en of die actief gebruik wordt of een slapend leven leidt.

In antwoord hierop roept de vereniging haar leden op een aantal korte vragen te beantwoorden via bijgaand formulier.