Handreiking: Grip op privaatrechtelijke samenwerking gemeenten en provincies

Voor raadsleden, statenleden en het algemeen bestuur van het waterschap is het lastig om bij private vormen van samenwerking invloed en controle uit te oefenen.

De handreiking biedt houvast om meer grip te krijgen en te behouden op de uiteenlopende vormen van privaatrechtelijke samenwerking. Lees verder