Handelingskader verstoren raadsvergaderingen

Het kan voorkomen dat de vergadering van je gemeenteraad wordt verstoord.

Bijvoorbeeld doordat personen uit het publiek zich gaan bemoeien met- / schreeuwen tijdens de vergadering of groepen personen demonstreren tijdens de vergadering (o.a. een sit-in). De afgelopen jaren was een aanzienlijke stijging in het aantal verstoringen zichtbaar en daarmee de vraag naar een handelingskader voor de voorzitter van de raadsvergadering.

Bijgevoegd tref je het ‘handelingskader verstoren raadsvergaderingen’, dat is opgesteld door het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGvB) i.s.w.m. de ministeries van JenV, BZK en de VNG.

Verstoren vergadering gemeenteraad is misdrijf
Het verstoren van een vergadering van de gemeenteraad is een misdrijf. Tijdens het Strategisch Beraad Veiligheid, het overleg met onder andere de ministers van JenV en BZK, van 26 februari 2024 heeft het Openbaar Ministerie aangegeven het handelingskader te steunen en (sneller) te acteren na een aangifte ter zake het verstoren van de raadsvergadering.

De NGvB zorgt ervoor dat alle politie-eenheden geïnformeerd worden over het handelingskader, zo is iedereen goed op de hoogte.