Handboek Integriteit aangevuld met zelftest

Het handboek Integriteit van BZK is aangevuld met een 'zelftest integriteit.'

Deze test kan door iedere politieke ambtsdrager individueel worden afgenomen. De test kan inzicht bieden in allerlei aspecten van persoonlijk handelen en gedrag in de context van integriteit. Dit kan het bewustzijn in mogelijke kwetsbaarheden inzichtelijk maken. Daarnaast kan het concrete en praktische handvatten bieden voor het functioneren in een politiek/bestuurlijke omgeving.

In gesprek over de resultaten
Over de resultaten en bevindingen kan het gesprek in een breder verband worden gevoerd, bijvoorbeeld in de raad of het college. De test is twee jaar beschikbaar. Bekijk het geactualiseerde handboek Integriteit en doe de test.