GR-en IJsselland heten nieuwe raadsleden welkom

In de regio IJsselland zijn vier grote gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Zij zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners in de regio.

De regio bestaat uit 11 gemeenten. De vier GR-en bestaan uit: Veiligheidsregio IJsselland, GGD, Omgevingsdienst IJsselland en Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ).

Vaak zijn gemeenteraadsleden van mening dat zij lastig grip kunnen krijgen op dit soort GR-en. Volgens De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (VvR) is een groot deel van de raadsleden ontevreden over hoe zij regionale besluitvorming kunnen controleren. De VvR onderschrijft verder dat raadsleden meer aan het stuur moeten zitten van taken in de regio. Om deze gespannen relatie tussen raad en GR te verbeteren, hebben de griffiers van de regio IJsselland samen met de GR-en van IJsselland een samenwerking opgezet.

Het eerste punt van deze samenwerking is het welkom heten van de raadsleden tijdens de inwerkperiode van de nieuwe gemeenteraden. Hiervoor hebben de GR-en samen met de griffiers een gezamenlijk introductiepakket ontwikkeld.

Alles in één overzicht
In een interactieve PDF,  introduceren de GR-en zich en vertellen kort wie ze zijn, wat ze doen en verwijzen ze naar hun website en belangrijke documenten.

Introductiefilm gemeenschappelijke regelingen
Daarnaast introduceren de vier GR-en zich in een gezamenlijke introductiefilm. Hierin stellen de directeuren de organisaties kort voor.

Samen sterker 
De vier GR-en en griffiers uit IJsselland kijken terug op een prettige samenwerking. Deze samenwerking is inspirerend en leerzaam gebleken en houdt nog niet op. De GR-en organiseren samen een fysieke regiotour voor de gemeenteraden in september. Dan zijn de raadsleden welkom op locatie voor een rondleiding en nadere kennismaking met de vier organisaties. De introductie van de GR-en is een mooi voorbeeld hoe GR-en samen met griffiers kunnen samenwerken op regionaal gebied. Op deze manier kunnen raadsleden beter in positie komen om hun democratische taken uit te voeren.