Gezocht: referenten voor de herijkte ontwikkelscan

Momenteel vindt in opdracht van de commissie Professionele ontwikkeling een herijking van de ontwikkelscan door adviesbureau Berenschot plaats.

Naar aanleiding van het profiel van de strategische griffier worden de gevraagde en gewenste competenties opnieuw bekeken, gewogen en verwerkt in een herijkte ontwikkelscan. Daarbij zijn een aantal nieuwe competenties naar voren gekomen.

Omdat de scan sinds de introductie door een grote groep griffiers is ingevuld, worden de scores van deze scans gebruikt om de huidige referentiegroep voor bestaande competenties te vergroten.

Referentiegroep
Echter voor de nieuwe competenties bestaat nog geen referentiegroep. Om hier een representatieve referentiegroep voor op te bouwen dienen de nieuwe stellingen onder een groep griffiers uitgezet te worden. Voor deze stap in de herijking zoekt de commissie Professionele ontwikkeling leden die hieraan hun medewerking als referent willen geven.
    
Deze referenten worden door Berenschot in de tweede week van april (van 14 april) benaderd en uitgenodigd om de scan voor wat betreft deze nieuwe competenties in te vullen. De scores van deze scans worden dan weer gebruikt als referentiegroep voor de nieuwe competenties.

Meld je aan via deze link als je mee wilt helpen om de ontwikkelscan up-to-date te maken. Het verloopt digitaal, het kost je hooguit een half uur en je helpt de commissie professionele ontwikkeling enorm bij de herijking van dit belangrijke instrument voor zelfanalyse. Dus doe mee en meld je aan voor 8 april aanstaande!

De vereniging biedt de ontwikkelscan aan voor griffiers en raadsadviseurs als hulpmiddel om inzicht in de sterke en de ontwikkelbare competenties passend bij het griffiersprofiel te krijgen. Het rapport van de ontwikkelscan geeft daarbij handvatten voor het verder professionele ontwikkeling. In de opleidingsgids staan opleidingen vermeld die daaraan kunnen bijdragen.

Voor meer informatie of bij vragen kun je contact opnemen met ralph.devries@griffiers.nl