De toekomst van de publieke lokale omroep

Elke gemeente in Nederland heeft een lokale publieke omroep.

Deze zijn op advies van de gemeente aangewezen door het Commissariaat voor de Media. De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale omroep en ontvangt hiervoor een bijdrage in het gemeentefonds. Dit stelsel gaat de komende jaren waarschijnlijk op de schop. Zie ook het compilatiefilmpje Lokale Omroepen van het Netwerk Democratie in Actie.

In het najaar van 2023 heeft de VNG in verschillende bijeenkomsten met gemeenten gesproken over de huidige situatie en over de veranderingen die er waarschijnlijk aankomen. Onder leiding van voorzitter Arie Slob spraken we over het belang van de lokale omroep, de positie van de gemeente ten opzichte van de lokale omroep en de veranderingen die op komst zijn in medialand. Vooral de vorming van streekomroepen is daarbij van belang.

Handreiking
Op dit moment geldt echter nog de huidige wetgeving. We hebben een handreiking uitgebracht die ingaat op de taak en rol van de gemeente in de aanwijzingsprocedure. De aanwijzing zelf is een taak van het Commissariaat voor de Media.