De nieuwe monitor Integriteit en Veiligheid komt eraan

Ieder jaar wordt de Monitor Integriteit en Veiligheid uitgevoerd.

Het doel van de Monitor veiligheid is om te onderzoeken in welke mate politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en intimidatie door externen. Ook vraagt de monitor uit hoe hier beleidsmatig mee wordt omgegaan. Binnenkort gaat de Monitor Integriteit en Veiligheid 2024 van start en wordt door Ipsos I&O de vragenlijst rondgestuurd aan decentrale politieke ambtsdragers en ambtenaren.