De commissie OB in gesprek over het democratisch gehalte van de energietransitie

De commissie Openbaar Bestuur had afgelopen vrijdag Pascale Georgopoulou te gast.

Zij is 'thematrekker volksvertegenwoordiging' bij het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES). We wisselden van gedachten over de vraag hoe de democratische legitimiteit van besluitvorming te vergroten. Wat voorbij kwam is de inhoud van de RES: bijvoorbeeld dat het alleen over wind en zon gaat, terwijl lokaal ook goede oplossingen worden bedacht met andere vormen van duurzame energie.

Structuur
Daarnaast kwam de structuur aan bod: de raden/staten hebben de RES-sen vastgesteld, het college is nu met de uitvoering aan de slag. Maar tijdens de rit worden er weer tal van aanpassingen gevraagd: mag de raad daar dan wat van vinden? En de (door wie eigenlijk?) ingehuurde bovenlokale projectleiders weten ook vaak niet wat de rol van de raad is. Wat heb je aan de Code Interbestuurlijke Verhoudingen als de trappen in het Huis van Thorbecke op en af gerend worden? Kortom: zowel nuttige ervaringen uit de praktijk als reflecties op de inrichting van het proces werden meegegeven om verder op door te denken.