De commissie integriteit zoekt nieuwe leden!

Ben jij straks lid van de commissie integriteit?

Enkele leden hebben aangegeven vanwege nieuwe werkkringen niet meer in de gelegenheid te zijn actief lid te zijn van de commissie. Tegelijkertijd is de commissie na coronatijd nu full swing aan de slag met het verzorgen van trainingen voor onze collega griffiers die we treffen in de griffierskringen. We zijn daarom op zoek naar collega’s die met ons willen meedenken over het boeiende onderwerp integriteit.

Wat is het doel van de commissie?
De commissie richt zich op integriteitsvraagstukken waarmee de griffier te maken krijgt. Zo is er een handreiking gemaakt over de rol van de griffier bij integriteitsschendingen, wordt stilgestaan bij en geadviseerd over de nieuwe wetgeving en worden actuele integriteitsvraagstukken besproken. In de afgelopen twee jaren richten we ons (via onze collega’s) ook op de gemeenteraden. In de trainingen die we momenteel aanbieden bespreken we met onze collega’s op welke wijze het integriteitsbeleid in de gemeente vorm kan worden gegeven en bieden we inspiratie om daar als griffier een rol in te vervullen.

De commissie wordt voorgezeten voor Paul van Ruitenbeek (griffier van de gemeente Hilversum). Hans Scherpenzeel (griffier van Almelo), is de bestuurlijke portefeuillehouder. Helma Maas (griffiemedewerker in Roosendaal) is onze secretaris.

Vergaderingen commissies
De commissie vergadert eens per 5 tot 6 weken op maandagochtend van 10.00-12.00 uur in het gemeentehuis van Houten. Eenmaal per jaar maken we ergens een gemeente onveilig tijdens onze jaarlijkse heidag.

Wil je lid worden van onze commissie?
Neem dan contact op met Paul van Ruitenbeek (06-22336671) voor nadere informatie.