De beste weerbaarheidstraining is de dialoog

Jaap Stalenburg, Statenlid in Fryslân, dacht dat hij alles al had meegemaakt.

Maar de ‘belegering’ van het provinciehuis afgelopen zomer, met een bommelding als afsluiter, sloeg alles. In gesprek gaan met zowel de opstandige meute buiten de muren als met verbaal agressieve collega’s in de vergaderzaal is dé remedie. Lees het hele interview op: www.statenlidnu.nl