brief aan EK commissie BZK over externe voorzitters

De VvG heeft een reactie gestuurd aan de Eerste Kamercommissie Binnenlandse Zaken over het initiatiefvoorstel om externe voorzitters mogelijk te maken voor raads- en statencommissies.

In deze reactie wordt vooral geadviseerd lokaal ruimte te laten voor de invulling ervan. Daarnaast is een aantal praktische punten meegegeven, zoals de rol in de agendacommissie en de regels met betrekking tot integriteit en belangenverstrengeling. Download hier de brief,