Bijeenkomsten over de Ideale Omvang van de Griffie

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar boven en beneden.

Daarmee is de ondersteuning van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan nog lang niet op het ideale niveau.

Voldoende capaciteiten
Als belangrijkste hulptroep van de gemeenteraad is het essentieel dat de griffie over voldoende capaciteiten beschikt. Om daar te kunnen komen, organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een reeks bijeenkomsten over de ideale omvang van de griffie, onder leiding van Petra Paulides.

Doel bijeenkomst
Het doel van de bijeenkomst is om met elkaar het gesprek te voeren over de doelstellingen van de raad, de verwachtingen van de griffie, en de investering die daar bij komt kijken. De sessies zijn dan ook bedoeld voor zowel het raadslid als de griffier. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de infographic over de Ideale Omvang en het rapport over de rechtspositie van de griffier, ‘Eigenstandig en(on)afhankelijk. Nieuwe spelregels voor sterkere griffie(r)s’.

Overzicht

De volgende bijeenkomsten staan gepland: