Betrokkenheid bij update Gemeentewet

Vorige week vond een gesprek plaats tussen BZK en de leden van de juridische vraagbaak om te spreken over een Onderhoudswet Gemeentewet.

Diverse onderwerpen zijn weer aan een update toe, bijvoorbeeld omdat het digitaal stemmen soms botst me de letterlijke tekst van de wet. Ook lagen er vragen van de kant van BZK over het enquĂȘterecht en de verslaglegging, zoals de beperkte doorzoekbaarheid van video tulen. Het was goed om vooral de ervaringen uit de praktijk in te kunnen brengen. Een formele consultatieronde volgt naar verwachting later in voorjaar 2024.