Betere raadsvoorstellen? Inspiratie gezocht!

Zet een paar griffiers bij elkaar en er kan zo maar een urenlang gesprek ontstaan over de matige kwaliteit van de raadsvoorstellen

en de gebrekkige politieke sensitiviteit en juridische kennis in de organisatie.

Even lekker samen mopperen kan natuurlijk heerlijk zijn, maar wat kun je als griffie(r) zelf oppakken om een steentje bij te dragen aan deze gesignaleerde noodzaak tot kwaliteitsverbetering?

Inspiratiesessie
De commissie Openbaar Bestuur bereidt een inspiratiesessie voor over dit onderwerp op vrijdag 8 maart in Nieuwegein. We zijn dus op zoek naar mooie praktijkvoorbeelden die gepitcht kunnen worden. Meer weten of meedoen? Laat het ons weten!