Basismonitor Politieke Ambtsdragers

Elke raadsperiode brengt de Basismonitor Politieke Ambtsdragers via een enquête in kaart hoe wethouders, gemeenteraadsleden en burgemeesters invulling geven aan hun ambt.

En wat zij vinden van het functioneren van de lokale democratie. Eind januari 2024 vindt de nieuwe editie plaats.

Inzicht in politiek-bestuurlijk werk en democratie
Doe mee aan het onderzoek. Daarmee wordt je politiek-bestuurlijke werk en de democratie in jouw gemeente inzichtelijk. Dit is van belang om het gemeentebestuur te versterken. De vorige keer droeg de basismonitor bij aan de discussies over ondersteuning, tijdsdruk en vergoedingen van lokale ambtsdragers. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt daarom dit onderzoek. Dit wordt uitgevoerd door wetenschappers van diverse onderzoeksinstellingen (o.l.v. Hans Vollaard van de Universiteit Utrecht.).

De Vereniging van Griffiers heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bijgedragen aan het ontwikkelen van deze vragenlijst. Het rapport van het onderzoek wordt na de zomer van 2024 verwacht.