Almelo eerste met verbod online opruiing

Almelo heeft in de plaatselijke verordening een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om op te treden tegen online opruiing.

De Twentse gemeente is daarmee naar eigen zeggen de eerste gemeente die een dergelijke bepaling in de APV heeft gezet. Volgens Almelo gebeurt het steeds vaker dat rellen en verstoringen van de openbare orde ontstaan na een oproep op internet. Gemeenten krijgen daar maar moeilijk grip op, omdat het moeilijk is om online op te treden tegen zulke oproepen.

Wetgeving blijft achter
‘Onze samenleving digitaliseert, tegelijk blijft wetgeving bij deze ontwikkeling achter’, stelt burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo. ‘Online oproepen via apps, social media of internet kunnen leiden tot fysieke verstoringen van de openbare orde. We moeten daarop voorbereid zijn. Ik vind het daarom van groot belang dat de bestuursrechtelijke bevoegdheden van burgemeesters aansluiten bij de elkaar snel opvolgende digitale ontwikkelingen.’ Volgens de nieuwe bepaling in de APV kan de burgemeester iemand die een dergelijke oproep doet, een last onder dwangsom opleggen met als doel de oproep weg te halen. Als die daar geen gehoor aan geeft, kan ook de beheerder van de site worden opgeroepen om de uiting weg te halen.