Algemene ledenvergadering/ Praktijkdag 7 juni Provinciehuis Den Bosch

Op 7 juni organiseren wij een algemene ledenvergadering (ALV) gecombineerd met een praktijkdag.

De praktijkdag bestaat uit diverse praktische workshops. Breng gerust ook je raadsadviseur(s) mee! Zodat jullie samen een nog sterker team kunnen vormen. De praktijkdag begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. We hebben een mooi programma voor je samengesteld met 12 inspirerende workshops. Een greep uit de workshops:

Regionale samenwerking en democratische legitimiteit in de praktijk: wat gebeurt er in het land?
Hij bestaat niet, maar is er wel: een bestuurslaag in de regio. Voor allerlei opgaven zoeken gemeente, provincie, rijk en waterschappen plekken voor overleg, deals en akkoorden. Soms geïnstitutionaliseerd in gemeenschappelijke regelingen en andere verbonden partijen; steeds vaker ook in iets tussen informeel en formeel in. Wat te doen als griffier? Een groep griffiers verzamelde acht aandachtspunten op het afgelopen jaarcongres van de Vereniging van Griffiers en dit werd op schrift gesteld door Marije van den Berg. Maar hoe ziet regionale samenwerking in de praktijk in het land er nu uit? En wat kun je leren van andere griffiers, die werken aan de democratische legitimiteit van de regionale samenwerking? In deze workshop vragen we de deelnemers om hun eigen praktijk te delen, zodat er inzicht komt in wat er in het land allemaal gebeurt. Van klein tot groot. We gaan dit systematisch aanpakken, zodat we kunnen komen tot voorbeelden die te rangschikken zijn naar intensiteit en er een naslagbundel van voorbeelden gemaakt kan worden. Wat anderen al gedaan hebben, kan als inspiratie dienen voor jou! 

Wet open overheid
Het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid B.V. geeft een workshop over de Wet open overheid (WOO). Hierbij komen de ervaringen vanuit het perspectief van de griffier aan bod. Vooraf is er gelegenheid om specifieke onderwerpen aan te dragen die worden behandeld.

Artificial intelligence & raadsinformatie
Ben je nieuwsgierig naar de wereld van 'Artificial Intelligence' (AI) en hoe deze innovatie de manier waarop we werken in de lokale politiek kan veranderen? Dan is deze workshop absoluut iets voor jou! 

Henri Luitjes (raadslid) en Marloes Haveman (interim-griffier) van Debatrijk nemen je mee op een reis door de mogelijkheden van AI. Ontdek hoe je deze technologie kunt gebruiken om het werk van de griffie en de raad te optimaliseren en om raadsinformatie transparanter en toegankelijker te maken voor inwoners.

Ontwikkelscan
|
De ontwikkelscan geeft inzicht in je competenties als griffier en de kansen om door te ontwikkelen. Een snelle en handige online tool voor jouw persoonlijke ontwikkeling! Berenschot heeft in opdracht van de commissie Professionele Ontwikkeling de bestaande ontwikkelscan doorontwikkeld. Er is een aantal aanvullende competenties toegevoegd aan de scan. Hierdoor krijgt de gebruiker een nog beter inzicht in bestaande en nog te ontwikkelen competenties. Ook komt ook de meerwaarde van de scan voor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van griffiers en de koppeling met opleidingen aan bod. Ter plekke kunnen deelnemers de nieuwe ontwikkelscan invullen en advies ontvangen t.a.v. hun competenties en ontwikkelmogelijkheden.

Arbeidsmarkt
In deze kennis- en inspiratiesessie gaan we eerst bekijken/beleven wat er allemaal op de arbeidsmarkt aan de hand is, waar dat vandaan komt, hoe het er de komende jaren uit gaat zien en wat je daar als werkgever / als griffie mee kan (en ook: moet) doen. Moeilijk vervulbare vacatures, vergrijzing, ontgroening, lagere instroom vanuit de opleidingen, verzuim, zzp’ers, verloop, complexe arbeidswetgeving en meer. Wel of geen recessie speelt nauwelijks een rol. Het vergt omdenken en omdoen. En dat kan, met Aanstekelijk Werkgeverschap! We zullen samen bekijken en bespreken wat dat is, hoe dat anders is dan wat we gewend zijn en hoe je dat (bijna) allemaal zelf op kunt pakken.

Trends en actualiteiten: wat speelt er in de markt en hoe kan je daarop inspelen?
Notubiz geeft een workshop over trends en actualiteiten. De lokale overheid is altijd in beweging, nu misschien nog wel meer dan ooit. Van de Wet Open Overheid tot Artificial Intelligence en van record management tot bestuurlijke besluitvorming. Wensen en behoeftes veranderen, terwijl technologische mogelijkheden steeds groter worden. Maar wat betekent dit precies voor jou als griffier? Wat kan nu al en wat ligt nog in de toekomst? Deze workshop neemt je mee in de  ontwikkelingen van vandaag en morgen en biedt handvatten om daarop in te spelen. Heb je vooraf vragen of onderwerpen die je graag behandeld ziet? Mail dit dan naar: communicatie@notubiz.nl. Dan wordt het meegenomen in de presentatie.

Betrokkenheid versterken: digitale bruggen bouwen tussen overheid en burgers 
Hoe betrek je de burger bij besluitvorming, debatten en gesprekken die er binnen de raads- en commissievergaderingen worden gevoerd?  

Het versterken van betrokkenheid via streaming voor overheidsorganisaties is een krachtige strategie om transparantie, toegankelijkheid en publieke participatie in democratische processen te bevorderen. Door deze technologie te benutten, kunnen overheden de kloof tussen burgers en beleidsmakers overbruggen, een cultuur van samenwerking bevorderen en democratische waarden versterken. Tijdens deze presentatie neemt Toon van Bindsbergen van Arbor je mee in een verkenning van digitale mogelijkheden die eenvoudig in te zetten zijn. 

Samenspel in de driehoek
De driehoek van burgemeester, gemeentesecretaris en griffier is het kloppend hart van de gemeente om het samenspel tussen raad, college en organisatie goed af te stemmen. Iedere rol binnen de driehoek heeft een specifieke positie en het is de kunst om die positie zo goed mogelijk te pakken en in te vullen in samenspel met de collega’s. Maar hoe doe je dat? 

Tijdens de workshops gaan we praktisch aan de slag met vragen als: welke plek heb je nu en waar zou je willen staan? Op welke thema’s of onderwerpen kan het schuren in de driehoek en hoe ga je hiermee om? Samen gaan we visualiseren en ervaren hoe het samenspel in de driehoek werkt. 

Daarnaast geeft de NVvR een workshop over Collegevorming en is er een workshop over vergadertechniek en meer.

Vooraanmelding
Ben jij klaar voor een informatieve en inspirerende dag? Meld je dan alvast aan. NB stuur dit bericht ajb ook door aan de raadsadviseur. Meer informatie over de (overige) workshops en de definitieve uitnodiging (waarbij je je ook voor de specifieke workshops kunt aanmelden), volgt binnenkort via de Networkapp.