Voorjaars ALV

Den Haag, Eerste Kamer

Op vrijdag 3 juni vindt het voorjaarscongres plaats in het tijdelijke onderkomen van de Eerste Kamer, Kazernestraat 52 in Den Haag.

Programma:

                        Plenaire zaal (Opmerking: in de plenaire zaal is alleen water toegestaan)

11.00 uur:         Welkom door Renée Wiggers

11.05 uur:         Voorzitter, Jan Anthonie Bruijn over het werk van de Eerste Kamer.

11.45 uur:         ALV:   - Jaarrekening, jaarverslag - Afscheid Bernadette Jansen

                                   - Benoeming bestuurslid professionalisering

                                   - Benoeming Kascommissie

12.30 uur:         Lunch

13.15 uur:         Griffier Remco Nehmelman licht zijn werk voorde Eerste Kamer toe 

13.30 uur:         Plenaire zaal (Opm. in de plenaire zaal is alleen water toegestaan)

Uitkomsten Trendrapport door prof. dr. Heinrich Winter/ Ina Middelkamp

14.15 uur:         Pauze met koffie/thee/water/frisdrank

14.30 uur:         2 commissiekamers

  • Workshop Notubiz over archivering *
  • Workshop commissie professionalisering en belangenbehartiging over agressie en intimidatie *
  • Workshop Alain Krijnen/ BZK over bestuurlijke integriteit *

15.15 uur:         Voor de liefhebbers, rondleiding Eerste Kamer

                          Afsluiting en borrel

Hele middag:   (Opmerking) Vlaggen en banners zijn in de Eerste kamer niet toegestaan!

  • Stand van het aanjaagteam politieke participatie volksvertegenwoordigers met een beperking
  • Stand Quick Scan/ follow-up DiA

* Workshop Notubiz over archivering
Raadsinformatie is tegenwoordig veelal digitaal te raadplegen. Van voorstel tot besluit. Alle documenten leggen een digitale weg af en moeten uiteindelijk ook digitaal worden gearchiveerd volgens de Archiefwet. In de praktijk verloopt dit proces nog lang niet altijd even gestructureerd en leven er veel vragen. Wie is verantwoordelijk voor de digitale archivering van informatie in het RIS? Op welke manier moet deze informatie worden gearchiveerd en vanuit welk systeem wordt er gearchiveerd?

* NotuBiz neemt jullie tijdens deze workshop mee in de uitdagingen van een griffier; wat komt er kijken bij de digitale archivering van raadsinformatie (zoals videotulen), hoe pak je dat aan, wat is jouw rol als griffier en waar moet je op letten? Daarbij worden voorbeelden en best practices uit de praktijk gedeeld. Zo deelt archivaris Laurens Priester zijn ervaringen en kennis over de archivering van raadsinformatie voor de gemeente Schiedam.Heb je bepaalde vragen waar je mee zit? Stel ze van tevoren aan NotuBiz via communicatie@notubiz.nl.

* Workshop commissie professionalisering over agressie in de lokale politiek:
Helaas is er een stijgende tendens waarneembaar van agressie en intimidatie tegen raadsleden, tussen raadsleden en tegen griffiers. Interessant daarbij is dat tegelijkertijd de meldingsbereidheid daalt. De meningen zijn verdeeld over de vraag of dit een (toekomstige) bedreiging is van de democratie. In deze workshop staan we stil bij jullie individuele opvatting over agressie in de lokale politiek en gaan we met elkaar het gesprek aan over de effecten, de gewenste aanpak en zeker ook de rol van de griffier.

* Workshop bestuurlijke integriteit:
Momenteel ligt het wetsvoorstel 'Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur' ter behandeling bij de Eerste Kamer. Het betreft een eerste wetsvoorstel op weg naar een robuuster integriteitsbeleid. Het wetsvoorstel stelt de VOG voor bestuurders verplicht, scherpt de bepalingen inzake belangenverstrengeling aan, moderniseert de bepalingen inzake geheimhouding en versterkt de informatiepositie van de commissaris van de Koning als rijksorgaan. In deze workshop leert u van Alain Krijnen (BZK) de ins en outs van het wetsvoorstel. Ook wordt vooruit gekeken naar wat er nog qua beleid, wetgeving en ondersteuning in ontwikkeling is.

Na afloop heb je uiteraard de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Meld je snel aan via het formulier.