Van liberalisme tot populisme: inzicht in het hedendaagse ideologische landschap

Utrecht

Uitstijgen boven de politieke waan van de dag.

Met de enorme uitdagingen waarvoor Nederland en de wereld in de 21ste eeuw staan, is de roep om coherente politieke visies groter dan ooit. Tegelijk worden politieke visies gewantrouwd. De tijd van de grote ideologieën lijkt voorbij. Klassieke partijen zijn aan het schuiven of ogen zoekende. Nieuwe partijen pikken verschillende elementen uit een veelheid aan stromingen zonder zich iets aan te trekken van klassieke links-rechts-tegenstellingen. Ze richten zich op enkele thema’s of zelfs maar op one issue. Maar zijn ideologieën daarmee ook onbelangrijk geworden?

De geschiedenis maakt duidelijk dat ideologieën kritische vermogens ontwikkelen om de wereld niet te accepteren zoals die is, met alle mogelijke goede en kwalijke gevolgen van dien. Zo bezien zal de behoefte aan – en de noodzaak van het begrijpen van – ideologieën niet snel verdwijnen.

Verdiepingscursus
Vanuit dit vertrekpunt duikt deze verdiepingscursus (van de Universiteit Utrecht) in de aard en herkomst van klassieke en recente politieke ideologieën. Deze cursus:

  • helpt politiek-historische sensitiviteit te ontwikkelen.
  • biedt inzicht in de veranderende beweegredenen van politici en hun achterbannen.
  • helpt bestaande maatschappelijke en politieke verhoudingen te begrijpen én daarin effectief te bemiddelen.

Lees verder voor meer informatie