Regionale leerbijeenkomsten versterking lokale driehoek (Friesland/ Groningen/Drenthe)

Friesland/ Groningen/Drenthe

Wil je het lokale samenspel tussen de driehoek versterken?

Meld jouw driehoek aan voor regionale leerbijeenkomsten

De lokale democratie is vitaal én staat onder druk. De lokale driehoek van burgemeester – griffier - gemeentesecretaris draagt bij aan stabiliteit van het lokaal bestuur. En vervult een belangrijke rol in de ondersteuning van de gemeenteraad en het college bij het agenderen en realiseren van uitdagende democratische ambities en maatschappelijke vraagstukken. Met daarbij de zorg voor de integriteit, weerbaarheid en goede omgangsvormen. Dat vraagt om slim samenspel vanuit verschillende rollen, posities, competenties en karakters.

Regionale leerbijeenkomsten
Om het samenspel tussen burgemeester – griffier - gemeentesecretaris te versterken, organiseert de VvG samen met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) een aantal regionale bijeenkomsten. Dit doen we met behulp van een serious game (een driehoek-spel met herkenbare praktijkdilemma’s). Voor, tijdens en na de werksessies, die onder leiding staan van adviseurs van BMC, is er alle ruimte voor bewustwording, dialoog en reflectie op de context, dilemma’s, spanningen, rolopvattingen en patronen van jouw eigen driehoek en voor intervisie daarop met jouw collega’s.

Voor wie?
De leerbijeenkomsten van een dagdeel zijn bedoeld voor deelname door jouw voltallige driehoek en voor maximaal zes driehoeken per bijeenkomst.

Aanmelden
Vol = vol dus meld jullie nu aan d.m.v. een berichtje naar cbd@bmc.nl met jullie motivatie en initiële leerdoelen. Aanmelden kan tot 2 weken voorafgaand aan de bijeenkomst. Bij toelating ontvangen jullie een week voor aanvang het programma en het ‘huiswerk’ voor op de heen- en terugweg. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, maar wel de verplichting om als je zegt te komen er ook te zijn. We zoeken nog locaties voor de bijeenkomsten. Mocht je de andere driehoeken willen en kunnen ontvangen in jullie gemeentehuis, laat het ons weten.

De bijeenkomsten worden mogelijk gemaakt i.s.w.m. het Netwerk Weerbaar Bestuur.