Heidag Commissie Professionele Ontwikkeling

Vrijdag 21 juni vond de jaarlijkse heidag van de commissie Professionele Ontwikkeling plaats.

Ditmaal in het prachtige Museum Krona in Uden. In deze inspirerende, welhaast geestverruimende, omgeving nam John Bijl van het Perikles Instituut de leden van de commissie mee om de rol van de commissie binnen de vereniging scherper te definiëren.

Zeven rollen
Hij onderscheidde daarbij zeven rollen van de griffier: aanvoerder, manager, coach, ondersteuner, aanspreekpunt, lid van de driehoek en buddy van de voorzitter. Al die rollen vragen om training van kennis en competenties. Competenties vormen daarbij een samenspel tussen kennis, vaardigheden en ervaring.

Profiel strategische griffier
Het inmiddels breed omarmde profiel van de strategische griffier en de recent vernieuwde ontwikkelscan zijn de vertrekpunten voor de commissie om de professionele ontwikkeling van griffiers te stimuleren en opleiders beter te laten aansluiten bij die verschillende rollen van de strategische griffier. John kwam daarbij met de eyeopener om als commissie leerdoelen te benoemen, die matchen met die verschillende rollen en die toetsbaar te maken. Met het toepassen van de competenties op de rollen van de griffier creëer je leerdoelen, die dan weer leiden naar het trainen van de competenties.

Leerdoelen
Het formuleren van die leerdoelen gaat de commissie nu ter hand nemen. Op basis van de tips van John Bijl kreeg de commissie nieuwe inspiratie, inzichten en ideeën om de uitvoeringsagenda het komende jaar te herijken en meer focus te geven, zodat de opleidingsgids nog beter gaat aansluiten bij de ontwikkelingen in het vakgebied van de griffier.

Opleidingscurriculum
Na de lunch schoven Linda Huizinga en Wout-Jeroen Leenders, beiden van de Bestuursacademie en Eric van den Bergh van de Universiteit van Humanistiek aan om met de commissie van gedachten te wisselen over het opleidingscurriculum voor griffiers. Deze sessies openbaarden een wederzijdse behoefte aan rechtstreeks contact en afstemming over de opleidingen voor griffiers. De commissie kreeg hierdoor meer inzicht in de manier waarop opleiders trainingen en cursussen inrichten en aanbieden. De opleiders ontvingen uit eerste hand informatie over nieuwe ontwikkelingen rond het vakgebied van de griffier. Op basis hiervan, kan in de toekomst zowel de opleidingsgids van de VvG als ook het aanbod van opleidingen verbeterd worden.

Afscheid
Tijdens deze heidag nam de commissie ook afscheid van twee gewaardeerde leden. Allereerst van Henske Gloudemans, die als statenadviseur gestart is bij de griffie van Noord-Brabant, en ten tweede van Arnout van Kooij, het bestuurslid dat de portefeuille professionele ontwikkeling verruilt voor de portefeuille VvG international.

Dat laatste betekent dat er een vacature is voor het bestuurslid professionele ontwikkeling. Het profiel voor deze functie vind je hier. Schroom dus niet, wanneer je hart hebt voor het vak van griffier en de professionele ontwikkeling van de griffier naar een hoger plan wilt brengen.