Gezocht: drie enthousiaste bestuursleden voor de Vereniging van Griffiers

Het beroep van griffier is volop in beweging.

De Vereniging van Griffiers (VvG) heeft als doel om onder het motto van de waarde(n)volle griffier het gezag én de professionaliteit van de griffier te versterken en te verbeteren. Vrijwel alle Nederlandse griffiers (en hun plaatsvervangers) zijn lid van de vereniging. Hierdoor kunnen we een stevige positie naar buiten toe innemen.

Wat doet het bestuur van de VvG?
Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de strategische ontwikkeling van de VvG. De bestuursleden zijn de verbindende schakel met de vele actieve leden in de commissies en in te stellen werkgroepen.

Uitbreiding bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit zeven collega’s die zich met plezier en drive inzetten voor de vereniging. De komende tijd wil het bestuur de samenhang in de activiteiten van de vereniging verder versterken, o.a. door meer visiediscussies te voeren en met een meerjarig thema te werken. Hiervoor is het nodig om het bestuur uit te breiden. We zijn dan ook op zoek naar drie nieuwe bestuursleden: Belangenbehartiging, Arbeidsmarktvragen en Professionele Ontwikkeling.

De VvG biedt een inspirerende omgeving waarin je een significante bijdrage kunt leveren aan de groei en ontwikkeling van griffiers in Nederland.

Tijdsinvestering
Het bestuurslidmaatschap vraagt natuurlijk de nodige tijd. Daarom is het belangrijk dat werkgevers positief staan t.o.v. een bestuurslidmaatschap én dat je zelf mogelijkheden ziet om hiervoor voldoende tijd vrij te maken. Voor de verschillende bestuursfuncties geldt een gemiddelde tijdsbesteding van drie dagen per maand. Het bestuur vergadert negen keer per jaar op dinsdagen, afwisselend digitaal en fysiek. (dit laatste in overleg) Andere verenigingsactiviteiten vinden verspreid over het land op wisselende dagen plaats.

Reiskostenvergoeding
Voor bestuursactiviteiten wordt in redelijkheid een vergoeding betaald voor de reiskosten.

Spreiding
Bij de selectie van kandidaten, kijkt het bestuur naar een evenwichtige spreiding van bestuursleden over de verschillende regio’s en gemeentegrootten.

Profielen

Geïnteresseerd?  
Herken je jezelf in één van de profielen en ben je geïnteresseerd in deze uitdagende positie? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar info@griffiers.nl. Doe dit vóór 25 augustus. Wij streven naar diversiteit in ons team en moedigen daarom kandidaten van alle achtergronden aan om te solliciteren.

Procedure
De selectiegesprekken vinden plaats op 3 en 4 september. De voordracht vindt plaats op de algemene ledenvergadering van 4 oktober.

Vragen?
Voor meer informatie over de vacatures kun je terecht bij:

  • Kirsten ten Cate, voorzitter VvG (06- 55686950)
  • Hester den Oudsten, directeur VvG (06-10896571)