Werkgeverscommissie

De griffier is in dienst van de gemeenteraad of Provinciale Staten (en dus niet de gemeente of provincie!). Daarmee is de raad of Staten feitelijk de werkgever van de griffier. Zij bepaalt hoeveel en welke middelen er beschikbaar zijn voor de griffie(r) en welke verantwoordelijkheden de griffie(r) op zich neemt. Het werkgeverschap van de gemeenteraad of Provinciale Staten ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele raads- of statenleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden. 

Informatie voor griffiers

Om deze commissie te ondersteunen en een goede start te laten maken, heeft de Vereniging van Griffiers i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een startagenda en een profielschets opgesteld voor leden van de werkgeverscommissies. 

Leden van werkgeverscommissies

In de tweede helft van 2022 zijn e r in het hele land bijeenkomsten geweest voor werkgeverscommissies. De presentatie daarvan vind je hier.  Voor leden van de werkgeverscommissies heeft de Vereniging voor Raadsleden ook een overzicht gemaakt van de tien treden van goed werkgeverschap op de pagina 'griffie'. Hier lees je meer over hoe je de rol kan invullen en hoe je ervoor zorgt dat griffie aansluit bij de wensen van de gemeenteraad of Staten. 

Voor de werving van een nieuwe griffier heeft de Vereniging voor Raadsleden een webinar gemaakt.  

Handreiking voor griffiers

Om de griffier te ondersteunen is er ook een handreiking ‘de griffier en de werkgeverscommissie’ verschenen, gesprekspunten voor een goed samenspel (Petra Paulides). In deze handreiking staan tips om je te helpen om het gesprek te voeren met je werkgeverscommissie over de ontwikkeling van de griffie en een passende ondersteuning van je raad en staten.  

Webinar: Jouw relatie met de werkgeverscommissie

Op 12 februari 2021 vond een webinar plaats met informatie en tips over de relatie tussen griffier en werkgeverscommissie, vanuit het perspectief van de griffier. Hoe zorg je er voor dat je jouw beoordeling in goede banen leidt, regie voert over de scholing van jezelf, van je collega’s op de griffie, er aandacht is voor je loopbaan, de werkdruk op de griffie etc.? Kortom wat kun je doen om een goede relatie met de werkgeverscommissie te onderhouden. Je kunt het webinar hier terugkijken. Ook geschikt voor leden van werkgeverscommissies! 

Nieuws

Vanaf april organiseren we samen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) bijeenkomsten in het kader van de werkgeverscommissie.

Zoals wellicht bekend, heeft het VNG-bestuur zich in 2022 al geschaard achter één griffiersprofiel, ter vervanging van de drie verschillende profie

want raadsleden vertegenwoordigen niet alleen inwoners in de lokale politiek, ze zijn ook werkgever van hun belangrijkste hulptroep: de griffier.