Weerbaarheid

Politieke ambtsdragers zijn steeds vaker slachtoffer van agressie en geweld of zijn getuige van incidenten bij collega’s. Het gaat dan vooral om verbale agressie en bedreiging en intimidatie. 

Er zijn in de afgelopen jaren verschillende instrumenten, handreikingen en protocollen ontwikkeld om politieke ambtsdragers en ambtenaren te ondersteunen op het tegengaan van ondermijning van de democratie. Dat heeft geholpen, maar is nog niet genoeg. Cijfers uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2020 ondersteunen dit. De cijfers zijn ook overzichtelijk weergegeven in verschillende factsheets.

Toolkit democratische weerbaarheid 

Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Om je hierbij te helpen heeft het netwerk Weerbaar bestuur een Toolkit ontwikkeld. Deze toolkit helpt je om zicht te krijgen op hoe je kiest en wat je meedraagt. Je leert je omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen je gemeente, provincie of waterschap. Ook leer je hoe je vragen rond integriteit en ondermijning zo kunt aanpakken dat je democratisch weerbaar blijft. Ga naar de toolkit

Nieuws

Waar trek je de grens als het gaat om agressie, intimidatie en andere vormen van gedrag die (ontoelaatbare) invloed proberen uit te oefenen op keuz