Integriteit

Integer handelen is van groot belang voor de spelers in het openbaar bestuur en griffiers onderkennen dit. In dit dossier vindt je relevante informatie over dit thema. Zie ook de activiteiten van de commissie Integriteit die zich binnen de vereniging specifiek met integriteit bezig houdt.

Training De rol van de griffier in het integriteitsbeleid

De commissie heeft al diverse trainingen georganiseerd en gaat hier in 2021 mee verder. Wij zijn hiervoor getraind door het bureau Governance en Integrity. Wij verzorgen de trainingen door middel van kringbezoeken. In deze training keren wij weer terug naar vragen die specifiek spelen in het werk van de griffier: Wat doe je als je een melding van een schending krijgt? Hoe ondersteun je volksvertegenwoordigers bij het voorkomen van schendingen? Maar ook: Hoe help je bestuurders het goede te doen? Verder komen waarden aan de orde die voor ons werk kenmerkend zijn. Hoe moet je als griffier onze kernwaarden wegen als deze met elkaar in conflict zijn? Hoe maken wij zelf moreel juiste keuzes? Geïnteresseerd in een training? Neem dan contact op met de Commissie Integriteit

Handreiking De rol van de griffier bij integriteitsschendingen

De commissie heeft de Handreiking De rol van de griffier bij vermeende integriteitsschendingen geschreven. Voor een griffier die wordt geconfronteerd met een (aanstaande) melding op het gebied van integriteit in de provincie of gemeente ontstaat (tijdelijk) een ander krachtenveld. Deze handreiking zoomt in op de rol van de griffier in een dergelijk krachtenveld en heeft in 2023 een update ondergaan.  

Integriteitkompas

De commissie heeft het boekje Integriteitskompas; morele richtingwijzer voor griffiers uitgegeven, speciaal voor en over griffiers. De publicatie is aan alle leden en werkgeverscommissies toegestuurd. Het kompas helpt griffiers om hun raden en staten te adviseren over integer handelen.

Nieuws

In de nieuwe Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur is een bepaling opgenomen dat raads- en statenleden nevenfuncties en ink

In reactie op de berichtgeving in de NRC van 30 juni hebben we