Antwoord van minister Hugo de Jonge op onze reactie op de Kamerbrief ‘Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen”.

De VvG heeft afgelopen vrijdag een antwoord van demissionair minister Hugo de Jonge gekregen op onze reactie op de Kamerbrief ‘Versterking decentrale volksvertegenwoordigingen en besturen'.

De minister onderschrijft de belangrijkste conclusies en analyses van het onderzoeksrapport ‘Eigenstandig en (on)afhankelijk’, waaronder het feit dat een sterke griffie van cruciaal belang is voor een goed functionerende gemeenteraad. Het ministerie van BZK is dan ook bereid om te investeren in adequate griffie-ondersteuning. De minister stelt dan ook voor om het gesprek met de VvG voort te zetten om te kijken welke oplossingen het meest kansrijk en effectief zijn. Ook wordt er een gezamenlijk plan uitgewerkt voor een taskforce richting (te) kleine griffies. Goed nieuws dus en wordt vervolgd! Zie hier de betreffende brief.