Regionale samenwerking

Een gemeente kan taken op verschillende manieren (laten) uitvoeren: zelf doen, uitbesteden of samen werken met andere partijen via de zogenaamde verbonden partijen. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijk organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Veel gemeenteraden hebben een 'Nota verbonden partijen' vastgesteld. Dit is een kaderstellend document. In de BBV (Besluit begrotingen en verantwoording) en de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen) zijn bepalingen opgenomen over verbonden partijen. In de gemeentelijke begroting is een paragraaf 'verbonden partijen' opgenomen.

Wijzigingen WGR

Voor de recente wijziging van de WGR is door collega Petra Visser van Medemblik een handig "was-wordt"-overzicht gemaakt. 

Handreikingen 'Grip op regionale samenwerking'

Als raad grip krijgen op regionale samenwerking is een regelmatig terugkerend onderwerp bij belangenverenigingen, onderzoeksbureaus en lokale rekenkamers. Er is veel over geschreven. Bijvoorbeeld de Handreiking Grip en controle op regionale samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Zie ook de themapagina Raad in de regio

In 2015 is de handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers Grip op regionale samenwerking uitgebracht door het ministerie van BZK en de Vereniging van griffiers, in samenspraak met de VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De handreiking is toentertijd aangeboden aan alle gemeenteraden in Nederland.

In 2016 en begin 2017 hebben Rob de Greef en Roeland Stolk een tour door het land gemaakt naar aanleiding van de handreiking. Op basis van alle ervaringen hebben zij een update van de uitgave gemaakt vol tips en ervaringen: Grip op samenwerking in de praktijk.

Recent verschenen twee handreikingen van BZK met input vanuit de praktijk: een Menukaart met vormen voor onderlinge afstemming door gemeenteraden en een Handreiking  met best practices uit het land. 

Nieuws

Heb je al nagedacht over je goede voornemens voor dit jaar? Hier is er nog eentje: overweeg deel te nemen aan intervisie!

Hij bestaat niet, maar is er wel: een bestuurslaag in de regio.

De commissie Openbaar Bestuur had afgelopen vrijdag Pascale Georgopoulou te gast.