Digitale toegankelijkheid overheid en Wet Digitale Overheid

Vanaf 23 september moeten alle overheidswebsites in Nederland voldoen aan het (tijdelijk) Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid

Overheidsinstanties van alle lidstaten van de Europese Unie moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om digitale informatie en diensten toegankelijk te publiceren. Dat is een wettelijke verplichting die in Nederland is vastgelegd in onder meer het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en de Wet Digitale Overheid. De Wet Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte stelt dat mensen gelijk behandeld moeten worden. Je mag iemand niet buitensluiten op grond van een functiebeperking. Ook niet digitaal.

Een voorbeeld om te voldoen aan het besluit is de eis om video's (zoals raadsvergaderingen) te ondertitelen. 

Meer informatie

Raadsinformatiesysteem (RIS)

Ook het RIS moet voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Bij de aanbesteding is dit daarom een belangrijk aspect. Gemeente Lisse heeft een Programma van Eisen en Wensen opgesteld waarin de vereisten omtrent digitale toegankelijkheid zijn opgenomen. Dit programma kan als voorbeeld dienen over hoe je het proces zou kunnen inrichten om tot gunning te komen.