Commissie integriteit zoekt nieuwe enthousiaste leden

Heb jij kennis van of affiniteit met het onderwerp bestuurlijke integriteit?

Of lijkt het je interessant jouw kennis hierover verder te ontwikkelen en in te zetten voor onze beroepspraktijk? Dan is de commissie integriteit van de VvG misschien wel iets voor jou. Wij zoeken nieuwe leden (waaronder een secretaris) die de commissie komen versterken. 

Wat doet de commissie integriteit?
De VvG stelt een integere beroepsuitoefening van griffiers centraal. De commissie integriteit ondersteunt griffiers bij het maken van moreel juiste keuzes in hun eigen handelen en bij het adviseren van volksvertegenwoordigers bij integriteitsdilemma’s. Het is belangrijk dat griffiers weten hoe te handelen wanneer een integriteitskwestie zich voordoet. Hiervoor is niet alleen kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie nodig, maar vooral ook morele oordeelskracht. De commissie stimuleert griffiers eigenstandig en onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake integriteitskwesties. De commissie volgt hierin de actualiteiten en wetswijzigingen en denkt graag aan de voorkant mee. De commissie is niet alleen een klankbord en vraagbaak voor collega’s, maar er vindt ook regelmatig overleg plaats met andere belangenorganisaties, beroepsverenigingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

We zoeken enthousiaste nieuwe leden die met ons mee willen denken en een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het integriteitsvraagstuk in het politiek-bestuurlijk domein. Ook zoeken we een secretaris die samen met de voorzitter de agenda voorbereidt en de actielijst bijhoudt. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van de commissie integriteit op de website.

Heb jij belangstelling of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Esther van der Mark, voorzitter van de commissie integriteit, via 06 - 25 13 32 90 of e-mail: E.van.der.Mark@roosendaal.nl