Voortgang Actieagenda Sterk Bestuur

Ruim een jaar geleden is de ‘Actieagenda Sterk Bestuur’ gelanceerd.

De actieagenda focust op het samenspel tussen overheden. Alleen een sterk bestuur, waarin gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk goed op elkaar zijn ingespeeld, kan invulling geven aan maatschappelijke opgaven. In de brief van de minister van BZK aan de tweede kamer, lees je de belangrijkste inzichten na één jaar actieagenda.