Uitvraag commissie Belangenbehartiging: het functieprofiel in de praktijk

De Vereniging van Raadsleden (NVvR) heeft (ondersteund door de VvG), in 2021 de VNG geadviseerd één profiel vast te stellen voor de raadsgriffier.

Het VNG-bestuur heeft dat (zogenaamd strategische) profiel omarmd en heeft de toen nog bestaande drie profielen uit het HR21 systeem gehaald. Inmiddels wordt landelijk (bij het ministerie voor BZK), gelobbyd om de beschrijving en waardering van de griffiersfunctie centraal te regelen, bijvoorbeeld door een vaste afstand tot de inschaling van de burgemeester voor te schrijven. Dit is echter nog niet geregeld.

Ervaringen
Ondertussen gaan overal in het land griffiers (met hun werkgeverscommissies) door met het opnieuw beschrijven en waarderen van functies. Eerder heeft de commissie Belangenbehartiging  geadviseerd om dan het nieuwe profiel (met de strategische taakonderdelen daarin) als basis te gebruiken. Wat ze nog onvoldoende in beeld hebben, is hoe dat uitpakt. De commissie is daarom erg benieuwd naar jouw ervaringen met het waarderen van dit nieuwe functieprofiel bij jou in de gemeente. Wil je hiervoor een korte vragenlijst invullen? Alvast bedankt!