Uitkomsten onderzoek naar uitgaven aan raads- en statenondersteuning

Het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van een Kamermotie onderzoek laten doen naar de uitgaven van gemeenten voor de raad.

Het gaat om budgetten voor de griffies (en formatie), voor fractieondersteuning, de rekenkamer en het enquêterecht. Hoewel maar de helft van de gemeenten heeft deelgenomen, geeft dit voor de meeste gemeentegrootteklassen wel een goed beeld. De uitkomsten vind je (samen met een laatste brief van deze minister over zijn inspanningen voor een sterk decentraal) bestuur hier.